No Image Available
ભક્તકવિ પ્રીતમદાસ પરિચય અને પદ્સુચી
Author: Prashant Patel Publish: ISBN: 978-81-929029-8-2
Description:

Price:130/- 

પ્રસ્તુત પુસ્તક માં પ્રીતમદાસ ના જીવન થી માંડી તેમનાં સાહિત્યિક ઘટના ક્રમ ને ધ્યાને લેવા માં આવ્યો છે. અહીં તેમની રચના ઓનો ટૂંકમાં પરચિય તેમજ સંતભક્તક વિતરી કે પ્રીતમદા સેજેકૌવત દાખવ્યું છે તે સર્વપાસા ઓને ઉજાગર કરવામાં આવ્યા છે. જે સાહિત્ય ના અભ્યાસી ઓને પ્રીતમદાસને નવીરી તે જોવા જાણવા ની તરફ ઇશારો કરે છે.
(સંપાદકપ્રશાંતપટેલ) (મૂળકિંમતરૂા. ૧૩૦/- ડિસ્કાઉન્ટબાદરૂા. ૬૫/-)