No Image Available
નાચિકેત સુત્ર
Author: Harish Minsahru Publish: 10 Oct, 2017 ISBN: 978-81-929029-9-9
Description:

Price: 50/-

નાચિકેત સૂત્ર એ સાંપ્રત સમય ના જાણીતા કવિહરી શમી નાશ્રુ નો કાવ્ય સંગ્રહ છે. ‘નાચિકેતસૂત્ર’રચના દીર્ઘકાવ્ય ‘રત્નાકર ભૃણપ્રબંધ’ (એક જાતક કથા)નો સ્વાયત્ત પૂર્ણ ખંડછે. પ્રસ્તુત કાવ્યસંગ્રહ તેની વિષય વૈવિધ્યતા અને અભિવ્યક્તિ ની નો ખીતરા હથી પણ ધ્યાન પાત્ર છે.

(લેખકહરીશમીનાશ્રુ) (મૂળકિંમતરૂા. ૫૦/- ડિસ્કાઉન્ટબાદરૂા. ૨૫/-)